✕ Stäng

Blodförgiftning

Blodförgiftning, också kallat sepsis, är en allvarlig infektion som uppkommer när bakterier tar sig in i blodet. Om du misstänker att du har drabbats av blodförgiftning ska du omedelbart uppsöka sjukvård.

blodförgiftning

Blodförgiftning ger plötslig hög feber och frossa. Foto: Uzi978, Flickr

Vanliga symptom på blodförgiftning

Symptomen kan vara varierande vid blodförgiftning. Oftast förekommer symptom som feber och feberfrossa, svårt att andas, hjärtklappning, trötthet, magont, diarré, värk i muskler och leder samt blåfärgade hudutslag, främst kring händer och fötter.

Vid undersökning av en patient med blodförgiftning kan man ofta se en höjd puls samt höjd andningsfrekvens, det vill säga att man andas över 25 andetag i minuten. En frisk vuxen människa har en andningsfrekvens på 15-20 per minut. Man har också sett tecken på lågt blodtryck samt en kroppstemperatur som antingen är över 38 grader eller under 36 grader.

Detta kan orsaka blodförgiftning

Blodförgiftning kan du drabbas av när bakterier tar sig in i kroppen, och vidare in i blodet, genom exempelvis huden, lungorna och urinvägarna.

Det kan också uppstå blodförgiftning efter att du har genomgått en operation. I dessa fall kan det samlas bakterier vid främmande material i kroppen, alltså sådant som du fått inopererat i dig. Exempelvis saker som hjärtklaffar och ledproteser. Dessa bakterier kan sedan hitta in i blodet varpå blodförgiftning uppstår.

I mycket sällsynta fall kan du även drabbas av blodförgiftning från saker som parasiter, virus och svampar.

Vilka drabbas?

Blodförgiftning är en ovanlig infektion, men en mycket allvarlig sådan. Till och med så allvarlig att den kan vara livshotande.

Alla människor löper en liten risk att drabbas av blodförgiftning, även de människor som annars är fullt friska.

De som löper störst risk att drabbas av blodförgiftning är barn under två år som ännu inte utvecklat ett starkt immunförsvar, äldre människor vars immunförsvar är försämrat samt människor som av någon annan anledning har ett nedsatt immunförsvar.

I Sverige drabbas varje år mellan 9 000 och 27 000 människor av blodförgiftning. Antalet dödsfall orsakat av blodförgiftning är mellan 10 och 40 procent.

Behandling vid blodförgiftning

Vid blodförgiftning kommer symptomen oftast väldigt fort. Om du misstänker att du drabbats av blodförgiftning är det viktigt att du uppsöker sjukvård.

Blodförgiftning behandlas vanligtvis med antibiotika och intravenös vätska, vilket betyder att du får läkemedel tillsatt i kroppen genom sprutor eller som dropp. När infektionen har gått ned ersätts sprutorna med läkemedel i tablettform.

Antibiotikans roll i behandlingen är att döda bakterierna som tagit sig in i blodet. Vätskan i sin tur har som uppgift att hålla blodtrycket på en stabil nivå. Syrgas kan också användas i behandlingen. Syrgasen har då som syfte att ge blodet och organen i kroppen extra syre.

När du drabbas av blodförgiftning är det vanligt att du får vistas på sjukhus i några veckors tid för att få rätt vård. Du får också räkna med att ta det lugnt några veckor efter din sjukhusvistelse. Det är vanligt att personer som drabbats av blodförgiftning måste vara sjukskrivna några veckor efter sin vistelse på sjukhuset.

Vad tycker du? Kommentera eller starta en diskussion

Senaste Nytt

 
×