✕ Stäng

Leukemi

Leukemi är olika blodcancersjukdomar. Vilka symptom du får varierar beroende på vilken typ av leukemi du drabbas av. Leukemi är en av de cancersjukdomarna som kan drabba barn. Idag överlever dock 80 procent av alla barn under 15 år.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015
Leukemi

Leukemi behandlas med cytostatika. Detta kan du få på olika sätt men det är vanligt att du får cytostatika genom en central venkateter. Alltså genom en slang som opererats in i ett stort blodkärl.

Vad är leukemi?

Leukemi är ett samlingsnamn för olika blodcancersjukdomar.

Vid leukemi så innehåller blodet onormalt många vita blodkroppar. Detta eftersom benmärgen har problem med att bilda normala vita blodkroppar och därför får man en oreglerad tillväxt av felaktiga blodkroppar som skadar blodbilden.

Leukemi delas i två huvudindelningar: Akut leukemi eller kronisk leukemi.

Dessa är sedan indelade i undergrupper:

  • Akut myeloisk leukemi (AML)
  • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
  • Kronisk myeloisk leukemi (KML)
  • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Det finns även andra blodcancerformer men som inte passar in i dessa kategorier. Vilken blodcancerform du har beror på vilka vita blodkroppar som är drabbas och när i bildningsprocessen de drabbas.

Symptomen varierar beroende cancertyp

Vilka symptom du får beror på vilken blodcancerform du drabbats av och i vilket stadium av sjukdomen du befinner dig i.

Symptom på akut leukemi

Akut leukemi ger diffusa symptom så som blodbrist vilket ger trötthet. Dessutom kan bristen på vita blodkroppar orsaka infektioner så som halsinfektioner. Du kan också blöda lättare vilket kan ge näsblod och blåmärken utan märkbar anledning.

Symptom på kronisk leukemi

Kronisk leukemi ger lindrigare symptom där vissa personer kan gå symptomfria i flera år.

På grund av detta upptäcks oftast kronisk leukemi av en slump vid blodprov för något annat.

Om och när symptom finns så kan detta vara i form av trötthet, svettningar, viktnedgång och svullna lymfkörtlar.

Leukemi hos barn

Varje år drabbas nästan 100 barn av akut lymfatisk leukemi (ALL). Denna form av leukemi kallas även ibland för ”barnleukemi” även om sjukdomen finns i alla åldrar.

ALL behandlas med cytostatika. Behandlingen av ALL har blivit allt bättre och idag botas 80 procent av alla barn som drabbas av ALL. För äldre patienter är prognosen sämre.

Behandling med cytostatika

Leukemi behandlas med upprepade cytostatikabehandlingar.

Cytostatika tar bort sjuka celler i benmärgen så att friskt blod kan produceras. Cytostatikabehandling är dock väldigt krävande och för med sig många biverkningar så som håravfall, illamående och trötthet.

Dödlighet

Hur prognosen ser ut vid leukemi beror på vilken typ av leukemi du drabbats av, hur långt den är gången samt hur gammal du är.

Akut leukemi är aggressivare än kronisk leukemi. Du kan exempelvis nästan hinna leva ett helt liv med bra livskvalitet trots kronisk leukemi medan akut leukemi är mycket aggressivare.

Åldern påverkar också dödligheten då du har en högre chans för överlevnad ju yngre du är. 80 procent av alla barn som drabbas av ALL överlever.

Om du tittar på statistik över alla fall av leukemi oavsett ovanstående faktorer så lever 51,2 procent efter fem år. Efter tio år så lever 45,5 procent.

Läs mer om leukemi på Blodcancer.se.

Senaste Nytt