Aplastisk anemi

En sällsynt men allvarlig blodsjukdom som beror på minskad produktion av blodceller. Tillståndet är livshotande och kan leda till döden om inte behandling sätts in.

Trött kvinna ligger i sängen och tar sig för pannan.

Aplastisk anemi gör dig trött och orkeslös.


Aplastisk anemi är ett tillstånd som uppstår när benmärgen inte producerar tillräckligt många blodceller och leder till blodbrist (anemi). Den minskade produktionen kan bero på flera olika faktorer såsom en skada i benmärgen eller behandlingar som strålning, cytostatika eller andra läkemedel.  Tillståndet gör att du känner dig trött och orkeslös. 

Symtom

Symtomen är en följd av det minskade antalet blodceller. Vanliga symtom är:

  • Trött och orkeslös
  • Andfåddhet
  • Hjärtklappning
  • Blekhet
  • Näsblod och blödningar i slemhinnor och hud
  • Huvudvärk och yrsel
  • Blod från skärsår som tar längre tid att levra
  • Ökad infektionsrisk

Behandling

Patienter med en mild form av aplastisk anemi behöver i regel inte behandlas. Är tillståndet mer allvarlig finns det behandlingar som i bästa fall gör att du blir helt frisk. Men i vanliga fall är målet med behandlingen att öka antalet blodceller och motverka anemi och undvika de symtom som uppkommer.

Regelbundna blodtransfusioner. Blodtransfusioner botar inte sjukdomen men tillför kroppen blodceller och lindrar symtomen vid anemi. 

Benmärgstransplantation. Friska stamceller från en donator transplanteras i benmärgen. Stamceller är “moderceller” och kan ge upphov till alla sorters celler. Om de transplanteras in i benmärgen kan de bilda nya, friska blodceller. En framgångsrik benmärgstransplantation kan bota sjuldomen.

Immunhämmande läkemedel. Patienter som inte kan genomgå en benmärgstransplantation behandlas istället med läkemedel som dämpar immunförsvaret. Syftet med behandlingen är att förhindra att immunförsvaret angriper immunförsvaret.

Antibiotika. Vid aplastisk anemi är immunförsvaret försvagat på grund av det låga antalet vita blodkroppar. Antibiotika ges för att skydda patienten mot infektioner. 

Förekomst

Aplastisk anemi är en sällsynt sjukdom med 2,35 fall per miljon invånare i Sverige. I Asien är förekomsten 2-3 gånger högre. 

Åldersgrupperna 15-20 år och över 60 år är de mest drabbade med 2,87 och 4,36 fall per miljon invånare för respektive åldersgrupp.

Prognos

Utan behandling är aplastisk anemi livshotande och leder till döden inom ett år. 

Idag finns det goda möjligheter att förbättra tillståndet avsevärt, och i vissa fall även helt bli av med det. 

För patienter under 30 år är femårsöverlevnaden över 90 %. Samma siffra är cirka 30 % för patienter över 70 år.