MDS

MDS, myelodysplastiskt syndrom, är en stamcellsjukdom som gör att kroppens blodproduktion påverkas. Vanligt symptom brukar vara kronisk anemi. Sjukdomen drabbar ofta äldre personer och behandlingen inriktas ofta på att minska symptomen och förlänga livet på den som är drabbad.


MDS

Det är vanligt att MDS leder till cancer, akut leukemi.

Detta händer i kroppen vid MDS

Vid MDS, myelodysplastiskt syndrom, har det skett en förändring i benmärgens stamceller vilket ger utmognadsstörning i benmärgen. Denna störning gör att benmärgens bildning av röda blodkroppar, vita blodkroppar och/eller blodkroppar påverkas.

Blodvärdena blir långsamt sämre och sämre. Det är vanligt att MDS leder till akut leukemi.

Vanliga symptom är:

  • Anemi
  • Trötthet
  • Infektionskänslighet
  • Ökad blödningsbelägenhet

Vilka drabbas?

Äldre personer, medianåldern är 70 år. Ofta har dessa personer kronisk anemi, trombocytopeni och/eller pancytopeni innan upptäckt av MDS. Orsaken är dock okänd. Behandling med cytostatika och joniserande strålning ökar risken.

Behandling

Lindriga stadier behandlas med blodtransfusioner och infektionsbekämpning. Ett blodkroppsstimulerande hormon kan också ge bra resultat.

Svårare fall behandlas med cytostatika. Detta kan minska symptomen, förlänga livet på den drabbade och förhindra att MDS övergår till akut leukemi.

Om en yngre person drabbas kan en stamcellstransplantation vara aktuell. Det kan bota sjukdomen, men det beror på sjukdomens svårighetsgrad.

De som lider av MDS har också anemi (blodbrist). Många behandlas därför med blodtransfusioner.

Prognos

Medianåldern för hur länge man kan leva med MDS är ett till två år. Men vid lindrig form kan man leva i upp till fem till åtta år.

Det är väldigt vanligt att personer med MDS får akut leukemi.