Olika typer av blodsjukdomar

Det finns väldigt många olika blodsjukdomar. Blodet kan antingen innehålla för lågt antal blodkroppar, för högt antal blodkroppar, sjuka blodkroppar eller ha en rubbad koaguleringsförmåga.


blodsjukdomar

Anemi – lågt antal blodkroppar

Vid anemi (blodbrist) finns det för få blodkroppar.

Du kan få anemi av flera skäl, bland annat vid brist på järn, folsyra eller B12. Blodbrist kan också bero på njur- eller tumörsjukdom, infektion, hemolytisk anemi, ärftlig blodbrist, benmärgsjukdom eller någon sjukdom i njurar, mage, tarm eller tumör.

Vid blodbrist känner du dig yr, trött och blek. Du kan ha huvudvärk och höra öronsus. Läs mer om anemi.

Blödarsjuka – rubbad koagulation

Blödarsjuka är ett samlingsnamn på flera sjukdomar som innebär att man har lätt för att blöda och att man blöder länge. Detta beror på att det är något fel på blodets koagulering då blodet inte kan levra sig.

Det finns vissa blödarsjukor som är ärftlig så som von Willebrands sjukdom och hemofili A och B.

ITP – immunförsvar förstör blodplättar

ITP, Idiopatisk/Immun Trombocytopen Purpura, är en blodsjukdom där kroppens immunförsvar förstör sina blodplättar. Det finns olika varianter av ITP. Detta gör att du blöder lättare och rikligare.

MDS

MDS, myelodysplastiskt syndrom, är en stamcellsjukdom som ger mognadsstörningar i blodet och i benmärgen. Personer med MDS har ofta kraftig anemi. Därför uppstår det ett varierande behov av blodtransfusioner.

Stamcellstransplantation är den enda botande behandlingen. Men det finns också andra lindrande specialistbehandlingar.

Det är vanligt att sjukdomen leder till akut leukemi.

Polycytemi – högt antal blodkroppar

Vid polycytemi producerar kroppen för många röda blodkroppar.

Uttorkning och lungsjukdomen KOL är vanliga orsaker till polycytemi. Symtom är yrsel, synrubbning, öronsus och klåda efter varma eller kalla bad. Vid behandling behandlas själva grundsjukdomen.

Polycytemi kan ibland bero på blodsjukdomen Polycytemia vera vilket är en sjukdom som kräver livslång behandling.

Trombocytopeni – lågt antal blodplättar

Om du har lågt antal trombocyter (blodplättar) i blodet lider du av trombocytopeni. Symptom är blödningar på huden och slemhinnor och lättstötliga blåmärken.

Sjukdomen kan vara gå över av sig själv, men vid riktigt låga nivåer krävs behandling. Läs mer om trombocytopeni.