Blodförgiftning

Blodförgiftning, också kallat sepsis, är en allvarlig infektion som uppkommer när bakterier tar sig in i blodet. Om du misstänker att du har drabbats av blodförgiftning ska du omedelbart uppsöka sjukvård.


blodförgiftning

Blodförgiftning ger plötslig hög feber och frossa. Foto: Uzi978, Flickr

Vad är blodförgiftning?

Blodförgiftning kan vara orsakat av en rad olika saker men generellt handlar det om att bakterier tar sig in i blodsystemet vilket leder till en reaktion.

En inflammation är kroppens reaktion på en infektion. Vid blodförgiftning, eller sepsis som det egentligen heter, är det faktiskt immunförsvarets reaktion som gör mest skada på kroppen.

Vanliga symptom på blodförgiftning

Symptomen kan vara varierande vid blodförgiftning men vid undersökning av en patient kan man ofta se en höjd puls samt höjd andningsfrekvens, det vill säga att man andas över 25 andetag i minuten. En frisk vuxen människa har en andningsfrekvens på 15-20 per minut.

Man har också sett tecken på lågt blodtryck samt en kroppstemperatur som antingen är över 38 grader eller under 36 grader.

Andra vanliga symtom är:

  • Feber
  • Frossa
  • Svårt att andas, andnöd
  • Hjärtklappning
  • Trötthet
  • Magont
  • Diarré
  • Värk i muskler och leder
  • Hudutslag, blåfärgade utslag främst kring händer och fötter
  • Förvirring, hos äldre kan detta vara ett viktigt tecken på blodförgiftning som ska tas på stort allvar

Som del av kroppens immunförsvar utsöndrar blodkroppar ämnen som fungerar som gift mot inkräktande mikroorganismer. Men dessa ämnen har påverkar också kroppens egna, friska celler och kan till exempel göra att blodkärlen blir med genomträngliga och släpper ut mer vätska ur blodsystemet. Detta orsakar låg blodvolym, dålig blodcirkulation, kroppens organ får mindre blod och då kan till exempel njurfunktion påverkar och patienten kan förlora medvetande.

Sepsis är svårt att upptäcka tidigt eftersom symtomen är så diffusa och lika gärna kan vara tecken på helt andra sjukdomar.

Vilka drabbas?

Blodförgiftning är en relativt ovanlig infektion, men en mycket allvarlig sådan. Till och med så allvarlig att den kan vara livshotande. En patient med blodförgiftning löper dubbelt så stor risk att dö än en patient med hjärtinfarkt, framförallt för att forskning har lett till stora förbättringar i diagnos och behandling av hjärtinfarkt men inte sepsis.

De som löper störst risk att drabbas av blodförgiftning är barn under två år som ännu inte utvecklat ett starkt immunförsvar, äldre människor vars immunförsvar är försämrat samt människor som av någon annan anledning har ett nedsatt immunförsvar.

Det uppskattas att trettio miljoner människor drabbas av blodförgiftning varje år världen över och tio miljoner människor dör till följd. I Sverige drabbas varje år mellan 9 000 och 27 000 människor av blodförgiftning. Antalet dödsfall orsakat av blodförgiftning är mellan 10 och 40 procent.