Polycytemia – för många röda blodkroppar

Om du har för många röda blodkroppar så är detta oftast bara tillfälligt. Men det kan också bero på blodsjukdomen polycytemia vera.


Symptom på för många röda blodkroppar

  • polycytemia, för många röda blodkropparKlåda efter dusch och bad
  • Yrsel
  • Huvudvärk
  • Trötthet
  • Synrubbningar
  • Öronsusningar

Kan finnas flera orsaker

Polycytemia vera

Polycytemia vera är en sjukdom i benmärgen som gör att benmärgen bildar mer röda blodkroppar än som behövs.

Polycytemi

För många röda blodkroppar behöver dock inte bero på någon sjukdom utan kan vara ett tillfälligt tillstånd av för många röda blodkroppar. Detta tillstånd kallas då för polycytemi.

Polycytemi kan bero på att du är uttorkad. Andra orsaker kan vara sjukdomar som påverkar syresättningen så som sjukdomen KOL.

Risk med att ha för många röda blodkroppar

Vid för många röda blodkroppar ökar risken för att du ska få blödningar eller en blodpropp.

Behandling

Vid behandling av polycytemia vera så måste man minska antalet röda blodkroppar. Detta kan man göra genom att tappa blod och/eller få läkemedel som minskar bildandet.

Blodförtunnande läkemedel såsom acetylsalicylsyra kan också ingå i behandlingen för att förhindra uppkomst av blodkroppar.

Polycytemia vera kräver livslång kontroll och behandling.

För att behandla polycytemi så måste man ta reda på den bakomliggande orsaken till att du har för många röda blodkroppar och behandla denna orsak. Så som dropp om du är uttorkad eller att sluta röka om du har dålig syresättning.

Dödlighet

Om polycytemia vera inte behandlas så är medianöverlevnaden 12-18 månader. Dödsorsaken är oftast då blodpropp.

Men med hjälp av behandling så kan man leva mycket längre. Däremot så har du en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Dessutom finns det en ökad risk för att sjukdomen ska gå över till att bli akut leukemi efter 10-20 år.