Fakta

Olika typer av blodsjukdomar

Det finns väldigt många olika blodsjukdomar. Blodet kan antingen innehålla för lågt antal blodkroppar, för högt antal blodkroppar, sjuka blodkroppar eller ha en rubbad koaguleringsförmåga.

Aplastisk anemi

En sällsynt men allvarlig blodsjukdom som beror på minskad produktion av blodceller. Tillståndet är livshotande och kan leda till döden om inte behandling sätts in.

Vad är blodförgiftning?

Blodförgiftning är svårt att upptäcka för att symtomen ofta är diffusa.

Blödarsjuka

Sjukdomar som gör att blodet inte kan koagulera

ITP

Blodsjukdom som förstör trombocyterna i blodet

MDS

En stamcellsjukdom som gör att blodproduktion påverkas

Polycytemia – för många röda blodkroppar

Polycytemia eller bara ett tillfälligt tillstånd?

Sicklecellanemi

Talassemi

Talassemi är ett samlingsnamn för flera ärftliga blodsjukdomar som ger upphov till en onaturlig form av hemoglobin, det protein i de röda blodkropparna som transporterar syre. Det leder till en ökad nedbrytning av de röda blodkropparna som i sin tur orsakar blodbrist, som även kallas för anemi.