Blödarsjuka

Blödarsjuka är ett samlingsnamn för flera sjukdomar där blodet inte kan koagulera. Detta kan vara livshotande och en person som lider av en blödarsjuka måste alltid ha ett blödningsriskkort på sig. Det finns också medicin som kan hjälpa blodet att levra sig.


Blödarsjuka

Om du har lätt för att blöda, blöder länge och utan orsak kan du ha en blödarsjuka.

Blödarsjuka – om blodet inte levrar sig

Blödarsjuka är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar. Vid en blödarsjuka saknar blodet ämnen som gör att det kan koagulera. Detta kan leda till blödningar som inte går att stoppa och kan därför bli livshotande.

Exempelvis kan lättare slag mot kroppen orsaka stora inre blödningar.

Vilka drabbas?

Det finns många olika blödarsjukdomar. Vissa sjukdomar är ärftliga och andra skapas av en bakomliggande sjukdom eller en medicin som påverkar blodets koaguleringsförmåga. Vissa blödarsjukdomar drabbas bara pojkar av.

Symptom

 • Du har lätt för att blöda
 • Du blöder länge
 • Du blöder ibland utan orsak
 • Näsblod
 • Tandköttsblödning
 • Kraftiga menstruationer
 • Blåmärken
 • Ledbesvär

Vanliga blödarsjukdomar

Det finns många olika blödarsjukdomar. De medfödda blödarsjukorna är von Willebrands sjukdom, hemofili A och hemofili B. Sjukdomarna kan variera i svårighets grad.

Von Willebrands sjukdom är en blödarsjuka som drabbar ungefär 1 av 100 personer. Lika många män som kvinnor drabbas. Sjukdomen kan vara väldigt mild och ger inte alltid blödningsbesvär.

Hemofili A och hemofili B drabbar nästan bara män. I Sverige har ungefär 800 personer hemofili av någon typ.

Behandling

Medicin, i form av sprutor, kan minska och förhindra blödningar då de innehåller ämnen som blodet saknar. Det finns också medicin man kan ta vid behov, om man ska göra en operation.

Vid mildare form av blödarsjuka finns det en form av nässpray man kan ta med medicin i. Små barn kan få medicin genom en dosa i huden.

Tips och råd

 • Ha alltid blödningsriskkort med dig. Dina blödningar kan bli livshotande. På kortet står det vad du har för blödarsjuka, hur svår den är och nummer till tre koaguleringsmottagningar.
 • Var försiktig så du inte skadar dig. Barn kan behöva använda hjälm.
 • Träning och sjukgymnastik kan minska risken för blödningar i leder.
 • Använd inte acetylsalisylsyra eftersom detta ökar blödningsbenägenheten ytterligare.