ITP

Vid ITP, Idiopatisk/Immun trombocytopeni, är en ovanlig blodsjukdom där kroppens immunförsvar förstör trombocyterna i blodet. I och med att du får ett lågt antal trombocyter (blodplättar) så får du lättare blödningar och det tar även längre tid innan en blödning stoppas.


trombocyter

Trombocyter (blodplättar) stoppar blödningar genom att klibba ihop sig. Vid ITP får du ett lågt värde av dessa vilket gör att blödningar blir svårare att stoppa.

Vad händer i kroppen?

Vid ITP så förstör det egna immunförsvaret (de vita blodkropparna) trombocyterna i förtid. Normalt har vi ungefär 150-400 miljarder trombocyter per liter blod men vid ITP sjunker antalet trombocyter med 5-10 procent.

4 av 100 000 personer drabbas varje år i Sverige. Kvinnor drabbas oftare än män.

Symptom på ITP

  • Du blöder ofta näsblod
  • Du blöder lättare i munnen
  • Du får lätt blåmärken
  • Du får svårt att stoppa blödningar
  • Blödningar är rikligare

Orsak

Det finns många orsaker till ITP. Det kan bero på flera olika sjukdomar så som leukemi, hiv, hepatit eller autoimmuna sjukdomar så som inflammatorisk tarmsjukdom.

Men det kan också bero på läkemedel, en vanlig infektion eller ärftlighet.

Ibland hittar man ingen bakomliggande sjukdom. Då benämns sjukdomen som primär ITP.

ITP hos barn

Även barn kan drabbas av ITP men de flesta blir friska inom sex månader. Oftast startar ITP hos barn efter en virusinfektion. De flesta barn behöver aldrig någon behandling utan tillståndet läker ut av sig själv.

Behandling

Alla typer av ITP behöver inte behandling. Det beror på hur låga nivåer av blodplättar du har och om du har blödningar eller inte.

Behandling får du genom medicin, och då oftast med kortison. I vissa fall kan man behöva trombocyttransfusioner och/eller operera bort mjälten.

Om bakomliggande orsaker till ITP kan identifieras så behandlas även dessa. Immunoglobuliner kan också vara en del i behandlingen.

Egenvård
  • Undvik läkemedel så som acetylsalicylsyra och NSAID-preparat då detta kan påverka trombocytfunktionen och orsaka blödningar
  • Utsätt dig inte för onödiga risker där du kan skada dig så pass att du får en blödning. Var exempelvis noggrann med att använda hjälm när du cyklar.