Stöd för patienter och närstående

Blodcancerförbundet erbjuder stöd till medlemmar, förmedlar kunskap om blodcancer och livet som blodcancerberörd, skapar samhörighet med andra i samma situation och stöttar blod- och blodcancerforskning. Dessutom för de aktivt sina medlemmars talan gentemot politiker, myndigheter och beslutsfattare inom vården.

Fåglar i himlen


Blodcancerförbundet

Blodcancerförbundet finns till för dig som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi.

Förbundet är en ideell rikstäckande patientorganisation vars mål är att alla drabbade ska erbjudas god och rättvis vård, att öka kunskapen om och förståelse för hur det är att leva med blodcancer samt en ökad satsning på blod- och blodcancerforskning.

Organisationen ser sig själva som de ”blodcancerberördas röst utåt” och arbetar aktivt, engagerat och långsiktigt för att bidra till en bättre vardag för landets blod- och blodcancerdrabbade.

Vad de erbjuder sina medlemmar

För dig som medlem erbjuder Blodcancerförbundet bland annat utbildade stödpersoner, fri access till rikstäckande temadagar, möjlighet att gå på lokala medlemsaktiviteter, medlemstidningen Haema och mycket mer.

De arbetar dessutom aktivt för att tillvarata sina medlemmars intressen genom ett kontinuerligt påverkansarbete, förmedlar kunskap om blodcancer och disponerar över den ideella insamlingsstiftelsen med 90-konto Blodcancerfonden.

För mer information om Blodcancerförbundet och för att bli medlem, besök gärna deras hemsida.